Ochranné přípravky

Aktuální informace, nové události a zajímavé novinky.

Ochranné přípravky

Společnost VP AGRO, spol. s r. o. prohlašuje, že je registrovaným distributorem přípravků na ochranu rostlin určených pro používání profesionálními uživateli($ 46a a $ 46b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů). Příslušný dokument naleznete zde.

  Vlastnosti  

Název

Typ

Účinné látky

Ke stažení

Aceptir 200 SE insekticid acetamiprid   
Acramite 480 SC insekticid bifenazate   
Acrobat MZ WG fungicid dimethomorph, mancozeb   
Actellic 50 EC insekticid pyrimiphos-methyl   
Adaptic smáčedlo amonium sulfate, polyacrilamide   
Adengo insekticid isoxaflutole, thiencarbazone-methyl, cyprosulfamide   
Adexar Plus fungicid epoxyconazol, fluxapyroxad, pyraclostrobin   
Agil 100 EC herbicid propaquizafop   
Agility herbicid diflufenican, chlortoluron   
AGN Ekstrem fungicid azoxystrobin, cyprokonazol   
Agrastick pomocný přípravek     
Agritox 50 SL herbicid MCPA   
AGRO-SORB Folium stimulátor růstu B, Mn, Zn   
AGRO-SORB L- Amino+ stimulátor růstu aminokyseliny, N  
Agrostim Nitrofenol pomocné látky 4-nitrofenolát sodný, 2-nitrofenolát sodný, 5-nitroguajakolát   
Agrostim Tria pomocný rostlinný přípravek     
Agrovital smáčedlo di-1-menthen   
Airone SC fungicid hydroxid měďnatý, oxichlorid měďnatý   
Akris herbicid terbuthylazin, dimethenamid - P   
Alba insekticid clothianidin, tricosene   
Alcedo fungicid tetrakonazol   
Alfametrin ME insekticid alfa - cypermethrin   
Aliette 80 WG fungicid fosetyl-Al   
Allegro Plus fungicid epoxiconazole, fenpropimorph, kresoxim-methyl   
Altima 500 SC fungicid fluazinam   
Amistar fungicid azoxystrobin   
Amistar Gold fungicid azoxystrobin, difenokonazol   
Amistar Opti fungicid azoxystrobin, chlorothalonil   
Ampera fungicid prochloraz, tebukonazol   
Ampexio fungicid mandipropamid, zoxamid   
Apel fungicid propiconazole, prochloraz   
Apyros herbicid sulfosulfuron   
Arcade 880 EC herbicid prosulfocarb, metribuzin   
Arena fungicid azoxystrobin, chlorothalonil   
Archer Turbo fungicid propiconazole, fenpropidin   
Arigo 51 WG herbicid rimsulfuron, nicosulfuron, mesotrione   
Arnold herbicid flufenacet, diflufenikan   
Arrat herbicid dicamba, tritosulfuron   
Arrest pomocné látky karboxylovaný styren butadien kopolymer   
Arrest Plus pomocný přípravek     
Askon fungicid azoxystrobin, difenoconazole   
Aspect Pro herbicid flufenacet, terbuthylazine   
Ataman herbicid florasulam, pyroxsulam   
Atlantis Star herbicid jodosulfuron-methyl sodný, mesosulfuron-methyl, thienkarbazon-methyl   
Atlas fungicid quinoxyfen   
Atonik stimulátor natrium-2-methoxy-5-nitrofenolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát   
Attribut 70 SG herbicid propoxycarbazone-sodium   
Aucyt Start pomocný přípravek     
Aurora 40 WG herbicid carfentrazone-ethyl   
Autor herbicid metazachlor   
 

Společnost VP AGRO je orientována na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Úzce spolupracuje s významnými vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí.

Kontaktujte nás

VP AGRO, spol. s r.o., Na Hlavní silnici 196
tel:. +420-220 950 093
e-mail: obchod@vpagro.cz
Zpracování osobních údajů