Ochrana rostlin

Bezpečnostní listy a etikety ke stažení

Přípravky na ochranu rostlin

Společnost VP AGRO, spol. s r. o. prohlašuje, že je registrovaným distributorem přípravků na ochranu rostlin určených pro používání profesionálními uživateli(§ 46a a § 46b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů). Příslušný dokument naleznete zde.

Název přípravku Bezpečnostní listy/Etikety
BOUNTY  
BOXER  
BRASAN 540 EC  
BRAVO PREMIUM  
BREAK-THRU SPU  
BREVIS  
BROCUM G  
BROMOTRIL 25 SC  
BUCTRIL EXTRA  
BUKAT 500 SC  
BULLDOCK 25 EC  
BUMPER 25 EC  
BUMPER SUPER  
BUTISAN 400 SC  
BUTISAN COMPLETE  
BUTISAN DUO  
BUTISAN MAX  
BUTISAN STAR  
BUTISAN TOP  
BUTOXONE 400  
BUZZ ULTRA DF  
BUZZIN 70 WG  
CABORON  
CABRIO TOP  
CALCIOSTIM ZN  
CALIBAN DUO  
CALLISTO 100 SC  
CALLISTO 480 SC  
CALMA  
CALYPSO 480 SC  

Společnost VP AGRO je orientována na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Úzce spolupracuje s významnými vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí.

Kontaktujte nás

VP AGRO, spol. s r.o.
Na Hlavní silnici 196,
Kněževes, 252 68

tel:. +420-220 950 093
e-mail: obchod@vpagro.cz
Zpracování osobních údajů