Společnost VP AGRO, spol. s r.o.

   Společnost VP AGRO vznikla v roce 1991. VP AGRO je významným distributorem osiv polních plodin, chemických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Další z významných činností firmy je nákup a prodej zemědělských komodit. Prostřednictvím svých obchodních zástupců VP AGRO působí v celé České republice. V roce 2006 vznikla dceřinná společnost VP AGRO Slovensko.

Hlavní oblasti činnosti

• prodej osiva kukuřice, obilnin, řepky, slunečnice, cukrovky a dalších plodin

• nákup a prodej agrochemikálií

• nákup a prodej zemědělských komodit

• poradenská činnost

• pokusnická činnost

• monitoring a prognóza výskytu škodlivých činitelů

• exkluzivní zastoupení šlechtitelských firem v České a Slovenské republice

• množení a výroba osiv pro tuzemský a zahraniční trh

   Společnost VP AGRO je orientována na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Úzce spolupracuje s významnými vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí, zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, výzkumnými ústavy, pěstitelskými svazy a zkušebními stanicemi. Nabízené odrůdy, hybridy a nové technologie prověřuje na vlastních odrůdových pokusech a získané výsledky poskytuje v rámci poradenské činnosti zemědělcům. Od roku 1999 vydává vlastní odborný časopis - Kukuřičné listy a organizuje polní dny a semináře.

   Společnost získala v roce 2005 certifikát kvality ISO 2001 a v roce 2010 certifikaci GMP B2.