Vlastnosti  

Název

Typ

Charakteristika

Ke stažení

RGT Jakuzzi hybrid Novinka ze šlechtění RAGT. V současné době je ve třetím roce státních odrůdových zkoušek ÚKZÚZ, předpokládaná registrace v ČR 2019. Po dvouletém zkoušení průměrný výnos 112 %, v roce 2017 dokonce 118 %.
ALLISON hybrid Nejlepší výsledky v ÚKZÚZ, registrace s průměrným výnosem 116 %. V následných pokusech SDO svoji výkonnost potvrdil a se 122 % je nejvýnosnějším materiálem, který lze v ČR zakoupit.  
RGT Trezzor hybrid MSL hybrid ze šlechtění RAGT a NPZ. Přednostmi jsou výborná odolnost vyzimování, vysoká odolnost poléhání, odolnost hlízence a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v chladné výrobní oblasti.  
RGT Dozzen hybrid Odrůda s nízkým kompaktním vzrůstem, výbornou odolností k poléhání a výborným zdravotním stavem. Zcela bezproblémové přezimování.  
Silver hybrid Středně raná hybridní odrůda, s velmi vitálním podzimním růstem. Rostliny jsou středně dlouhé až dlouhé s velmi dobrou odolností poléhání. Zdravotní stav je nadprůměrný, odolnost fómovému černání a hlízence je vysoká. Mrazuvzdornost je výborná.  
Diego linie Středně raná až polopozdní odrůda, středně vysoká s vysokou odolností k poléhání před sklizní a vysokou mrazuvzdorností. Vysoce výkonná odrůda se sřední odolností ke komplexu chorob.  
Rescator linie Plastická odrůda s velmi nízkým kompaktním vzrůstem a bohatým větvením. Nejvýnosnější liniová řepka v ČR s výborným zdravotním stavem a vynikající odolností poléhání.
Bonanza hybrid Polopozdní, pylově fertilní hybrid s vysokou mrazuvzdorností a nadpůměrnou odolností poléhání. Nadprůměrně velký a silný kořenový systém je základem vysokých výnosů a tolerance ke stresovým faktorům.
Jumper hybrid Středně raný až polopozdní hybrid s výborným přezimováním a velmi vysokou odolností poléhání. Mimořádné složení oleje a nepřekonatelná meziročníková stabilita.