Novinky v sortimentu

Menara - jednoduše zdravé obilniny

Pro  více informací klikněte na obrázek.

Menara je vysoce efektivní azolový fungicid pro ošetření pšenice, ječmene, žita a triticale. Ideální jako jediný fungicid v úsporných technologiích ochrany obilnin nebo jako druhý fungicid v technologiích intenzivních.

Aktuality

22. 01. 2015

19. února 2015 - seminář společností VP AGRO a RAGT v Plasích, okr. PS

Vážení zákazníci, srdečně vás zveme na zimní seminář v...více

21. 01. 2015

28. ledna 2015 - seminář společností VP AGRO a RAGT v Bítozevsi - okr. LN

Vážení zákazníci, srdečně vás zveme na zimní seminář v...více

Zajímavé odkazy

Herbicidy

Nabídka herbicidů dodávaných výhradně firmou VP AGRO

Lentagran WP

 

 

 

 

 

Herbicid LENTAGRAN WP je po několikaleté přestávce opět  v České republice na trhu. Jeho využití ocení zejména pěstitelé máku kterým rozšíří spektrum postemergentních herbicidů a rovněž pěstitelé zeleniny  pro které je registrováno omezené množství pesticidů.

Přehled registrace je uveden v tabulce:

 

Ochranná lhůta

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování

Aplikační poznámky

AT

chřest

plevele dvouděložné jednoleté

2 kg/ha 200-400 l vody /ha

Po sklizni
Postemergentně podlistová aplikace, max. 1x

AT

cibule, pór

plevele dvouděložné jednoleté

2 kg/ha 200-400 l vody /ha

Od: BBCH 13
Postemergentně, max. 1x

AT

chřest

plevele dvouděložné jednoleté

2 kg/ha 200-400 l vody /ha

Před sklizní
Preemergentně, max. 1x

AT, 42

zelí zelené, zelí červené, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice

plevele dvouděložné jednoleté

2 kg/ha 200-400 l vody /ha

Od: 16 BBCH
Postemergentně, max. 1x, OL 42 dnů pro kapustu růžičkovou

28

lupina žlutá, vojtěška

plevele dvouděložné jednoleté

2 kg/ha 200-400 l vody /ha

Od: BBCH 13
Postemergentně, max. 1x

28

jetel luční, jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel alexandrijský

plevele dvouděložné jednoleté

2 kg/ha 200-400 l vody /ha

Od: BBCH 13
Postemergentně, max. 1x

56

mák setý

plevele dvouděložné jednoleté

1+1 kg/ha

1)Od: BBCH 12 , do: BBCH 29
2) od: BBCH 12, do: BBCH 16
3) aplikace dělená v dávce 2 x 1 kg/ha, v intervalu 10-14 dnů, postemergentně, max. 1 dělená aplikace

 

 

 

 

 

Používání sulfonylmočovin může přinášet nebezpečí vzniku rezistentních plevelů, které mohou za několik málo let nahradit citlivou populaci a tím znemožnit účinnou a levnou ochranu. Účinnou zbraní proti vzniku rezistence je střídání herbicidů z různých chemických skupin a používání směsí látek s rozdílným způsobem účinku.

V obilovinách, pšenici i ječmeni je velmi dobrým řešením použití herbicidu TRATON
Vedle dvou odlišných sulfonylmočovin je jeho součástí také účinná látka fluroxypyr, která nejen že rozšiřuje spektrum hubených plevelů o obtížně hubitelné, hlavně svízel, merlík, opletka ale současně posiluje vlastní biologickou účinnost na citlivé druhy zcela jiným mechanizmem. Tím je snížené riziko tvorby semen těch jedinců, které by případný zásah sulfonylmočovinou mohli přežít a položit tím základ odolné populaci.

 

Dávkování:

Plodina

TRATON SX

STARANE 250 EC

Cena Kč/ha

Účinnost

Jarní ječmen

25 g

0,3 l

Do 380,-

Citlivé dvouděložné plevele, svízel do 5 přeslenů

Ozimá pšenice

30 g

0,4 l

Do 456,-

Citlivé i odolné dvouděložné plevele, svízel 6 i více přeslenů

 

 

 

 

Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Activus herbicid pendimethalin
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Afalon 45 SC herbicid linuron
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Agil 100 EC herbicid propaquizafop
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Agility herbicid diflufenican
chlortoluron
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Agritox 50 SL herbicid MCPA
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Akris herbicid terbuthylazin
dimethenamid - P
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Arcade 880 EC herbicid prosulfocarb
metribuzin
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Arigo 51 WG herbicid rimsulfuron
nicosulfuron
mesotrione
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Arrat herbicid dicamba
tritosulfuron
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Ataman herbicid florasulam
pyroxsulam
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Atlantis OD herbicid mefenpyr-diethyl
iodosulfuron-methyl-sodium
mesosulfuron-methyl
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Attribut 70 SG herbicid propoxycarbazone-sodium
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Aurora 40 WG herbicid carfentrazone-ethyl
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Aurora Super herbicid carfentrazone-ethyl
mecoprop-p
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Autor herbicid metazachlor
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Axial Plus herbicid pinoxaden
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Balaton herbicid terbuthylazine
pethoxamid
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Bandur herbicid aclonifen
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Banvel 480 S herbicid dicamba
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku
Přípravek Typ Účinné látky Ke stažení
Barclay Gallup 360 herbicid glyphosate
Bezpečnostní list
Etiketa přípravku

VP Agro, spol. s r.o., Kněževes , 252 68 Středokluky
Webdesign & Development: www.vades.cz