Společnost VP AGRO, spol. s r. o. prohlašuje, že je registrovaným distributorem přípravků na ochranu rostlin určených pro používání profesionálními uživateli($ 46a a $ 46b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů). Příslušný dokument naleznete zde.AGRO-SORB Folium

agrosorb_epka      agrosorb_obil     agrosorb_kukuice_slunenice     agrosorb_cukrovka     agrosorb_brambory PERSEO - se silou bájného hrdiny

perseoFEZAN PLUS - fungicidní štít pro pšenici ozimou

fezan_plusTRATON SX - spolehlivý herbicid do pšenice a ječmene

traton