Vlastnosti  

Název

Typ

Charakteristika

Ke stažení

Milewo Středně raná, středně vysoká odrůda s velmi dobrou odolností proti poléhání. Velmi dobrá odolnost proti listovým chorobám a proti chorobám pat stébel. Vysoký a stabilní výnos s vysokým podílem předního zrna.
Team PZO Novinka mezi plodinami pěstovanými pro sklizeň nadzemní hmoty, zejména pro BPS. Rostliny jsou vysoké, s velmi dobrou odolností poléhání. Ideální je výsev koncem června se sklizní na GPS v říjnu. Výhodou je maximální využití vegetačního období.