Vlastnosti  

Název

Jakost

Charakteristika

Ke stažení

RGT Reform A V SRN 2015-2018 NEJMOŽENĚJŠÍ PŠENICE. Výjimečná kombinace velmi vysokého výnosu, extrémně stabilní A kvality, výtečného zdravotního stavu listové plochy a klasů. Rostliny jsou nízké, s výborným zdravotním stavem a vysokou mrazuvzdorností.  
RGT Ponticus E V SRN 2017 a 2018 NEJMNOŽENĚJŠÍ elitní pšenice nejen s velmi vysokou a stabilní pádovkou, ale současně i s velmi vysokou úrovní NL. Vysoká mrazuvzdornost a odolnost polehnutí.  
Viriato A Vysoce výkonná osinatá pšenice s výbornou odolností vůči poléhání. Dobrá potravinářská jakost se stabilním číslem poklesu a objemovou hmotností. Velmi dobrá dolnost proti braničnatkám. Vynikající výsledky v přísuškových oblastech.
RGT Sacramento B/C Osinatá pšenice RGT Sacramento v českých registracích s historicky nejvyšším výnosem v průměru všech výrobních oblastí, ošetřené a neošetřené varianty. Jedná se o odrůdu s jakostí B, pouze v objemu pečiva je hodnocena jako C pšenice.  
RGT Cesario B RGT Cesario je B pšenice s nejvyšším výnosem v raném sortimentu. Díky vynikajícímu zdravotnímu stavu dosahovala v registracích špičkových výsledků zejména v neošetřené variantě. Rostliny jsou nízké, s velmi dobrou odolností poléhání a silně nadprůměrno  
RGT Premiant E Elitní pšenice s mimořádným rodokmenem. Vysoká objemovka a stabilní pádovka. Nejvyšší mrazuvzdornost v sortimentu.  
RGT Rebell A Polopozdní odrůda na krátkém stéble s vynikající odolností poléhání. Kompenzační typ pšenice s vynikající jarní regenerací, vysokým a stabilním pádovým číslem. Odolnost chorobám pat stébel - gen odolnosti vůči stéblolamu.  
Bodyček A NEJRANĚJŠÍ odrůda mezi ozimými pšenicemi v ČR - výborná předplodina pro řepku. Stabilní výnosy i kvalita ve všech výkupních parametrech E až A, plastická odrůda s vynikající mrazuvzdorností.
Matchball A Intenzivní odrůda klasového typu. Výnosový potenciál pro rekordní sklizně, odrůda polopozdní až pozdní, krátká, odnoživá, velmi dobré přezimování, vysoké a stabilní číslo poklesu.  
Golem A Polopozdní, klasová, velmi výnosná odrůda s velmi dobrým přezimováním. Výborná a stabilní potravinářská jakost ve všech parametrech. Vynikající zdravotní stav listu, velmi dobrá tolerance k jarním přísuškům.
Grizzly C Polopozdní odrůda se špičkovým výnosem, vysoká energetická hodnota zrna (geneticky nižší obsah NL a sediment), vysoký obsah škrobu. Velmi dobrý zdravotní stav.
Nelson E Poloraná odrůda s výbornou mrazuvzdorností. Výborná a stabilní potravinářská jakost, zejména v čísle poklesu. Jistota výnosu ve všech oblastech pěstování, vhodná zejména na sušší stanoviště a těžké půdy. Velmi vhodná po obilní předplodině.
Forhand E Poloraná, plastická odrůda na delším stéble s vynikající potravinářskou kvalitou. Výborná mrazuvzdornost a zdravotní stav. Plastická odrůda zejména do sušších pěstitelských podmínek.
Federer E Pozdní pšenice, vysoký obsah NL a lepku, extrémně stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost, vysoká regenerační a kompenzační schopnost. Vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Velmi dobrá odolnost fuzáriím v klase.
Elan A Polopozdní až pozdní odrůda s excelentním výnosem ve všech oblastech pěstování, vynikající kompenzační schopnost klasu, velmi dobrá odolnost poléhání, stabilní číslo poklesu.
Yetti C Raná pšenice s vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, velmi rychlé dozrávání v závěru vegetace, vysoká HTZ a energetická hodnota zrna, dobrá odolnost poléhání.
Baletka A Raná odrůda s vysokou meziročníkovou stabilitou výnosu i kvality. Velmi vysoká objemová hmotnost, výborná mrazuvzdornost, suchovzdornost a odolnost klasovým fuzáriím.
Cimrmanova raná E Velmi raná až raná pšenice s excelentní a stabilní potravinářskou kvalitou (rekordní OH). Výborná mrazuvzdornost a odolnost klasovým fuzáriím, velmi dobrá odnoživost. Vhodná pro pozdní termíny setí a po obilní předplodině.