Polní den francouzské kukuřice Oskořínek 14.10.2015

oskonekPOZOR - NOUZOVÉ DOZRÁVÁNÍ KUKUŘIC 2015

   V současné situaci v České republice dochází na mnoha lokalitách k nouzovému dozrávání porostů  kukuřic. Z hlediska předpovědi počasí na dalších čtrnáct dnů a absence srážek je NUTNÉ zkontrolovat každý pozemek kukuřice na siláž a rychle rozhodnout.

            KUKUŘICE BEZ VYVINUTÝCH PALIC, ROSTLINA VELMI ZASCHLÁ

-        udělat sušinu celé rostliny

-        při sušině  28 -30% okamžitě sklízet

-        u těchto porostů, které nemají vyvinuté palice je možné VYPNOUT CORN CRACKER a délku řezanky nastavit okolo 1,5cm-1,7 cm (hmota se chová jako senáž)

-        pečlivě hlídat práci na jámě: vrstvit materiál maximálně v 15 cm vrstvách a pak dbát na dobré ušlapání

-        nepočítat u takto sklizené hmoty s dlouhou dobou skladování

-        pokud přesto bude třeba tento materiál skladovat delší dobu, stojí za úvahu přidat bakteriální konzervant

-        krmit tento materiál jalovicím, býkům a do BGS

-        pokud bude mít porost více jak polovinu rostlin s palicemi a 15 – 20% rostliny, která je schopna asimilovat, stojí za zvážení porost ještě ponechat zrát v palicích a pečlivě hlídat

            KUKUŘICE S VYVINUTÝMI PALICEMI

   K 30.7.2015 jsou sumace teplot počítané od 20.4.2015 na stejné úrovni jako v roce 2014. Proto   musíme konstatovat, že i kukuřice není vývojově dál než v roce 2014. Přesto bude nutné bedlivě hlídat porosty s vyvíjejícími se palicemi a uvažovat o dřívější sklizni na úrovni 30% celkové sušiny (část rostliny bude jistě zaschlá).

-        zrno by mělo mít alespoň jednu polovinu zrna vyplněnou škrobem, aby nedošlo k odtoku důležitých živin

-        pokud porosty s palicemi budou mít sušinu nad 35%, bude nutné uvažovat o použití bakteriálně enzymatických konzervantů (a to i z hlediska doby skladování daného krmiva); při delším skladování je větší jistota použít bakteriálně enzymatický konzervant

   ZÁVĚREM CHCI JEN ZDŮRAZNIT, ŽE KAŽDÉ POLE, KAŽDÁ OBLAST SE CHOVÁ TROŠKU JINAK A JE TŘEBA TOTO DOPORUČENÍ BRÁT JAKO VŠEOBECNÉ A OPRAVDU RYCHLE SI POROSTY KUKUŘIC PROJÍT A HLÍDAT JE CO UDĚLAJÍ ZA TÝDEN VEDER. JE TO KRMENÍ NA CELÝ ROK A JE TŘEBA TOMU VĚNOVAT MAXIMÁLNÍ POZORNOST, I KDYŽ VÍM, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ MÁTE PRACOVNÍ ŠPIČKU.

za tým poradců VP AGRO
Ing. Kernerová LuďkaPřehled sum efektivních teplot pro stanovení zralosti kukuřice na vybraných lokalitách

Najdete v podmenu Tabulka zralosti kukuřice.

Mapa meteostanicKatalog ozimů 2015Exkluzivní nabídka řepek 2015