Tradiční semináře o kukuřici - Kraskov a Darovanský Dvůr

kraskov_a_darovansk_dvrKatalog TOP pšenic 2019Katalog ozimých plodin 2019Odrůdové listy 2019Katalog TOP řepek 2019Kukuřičné listy 2-2019Kukuřičné listy 1-2019Společnost VP AGRO, spol. s r. o. prohlašuje, že je registrovaným distributorem přípravků na ochranu rostlin určených pro používání profesionálními uživateli($ 46a a $ 46b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů). Příslušný dokument naleznete zde.AGRO-SORB Folium - biostimulátor do celé řady plodin

Více informací naleznete v sekci ochrana rostlin.

agrosorb_univerzl