Výnos ozimých ječmenů v poloprovozním pokusu v Třeboni - 2018

Odrůda

Výnos v t/ha při 14% vlhkosti

Sonnengold

9,78

Sandra

9,56

Anja

9,43

Třeboň 2018Společnost VP AGRO, spol. s r. o. prohlašuje, že je registrovaným distributorem přípravků na ochranu rostlin určených pro používání profesionálními uživateli($ 46a a $ 46b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů). Příslušný dokument naleznete zde.AGRO-SORB Folium - biostimulátor do celé řady plodin

Více informací naleznete v sekci ochrana rostlin.

agrosorb_univerzl