Stimulace a zvýšení odolnosti cukrovky aminokyselinami

V sortimentu přípravků firmy VP AGRO máme několik formulací stimulátoru obsahujícího čisté aminokyseliny, které se výborně osvědčily při pěstování cukrové řepy. Jedná se o stimulátory AGRO-SORB.

16.01.2019RNDr. Aleš Kuthan, CSc.BETASEED - nový hráč na trhu v osivech cukrové řepy

logobetaseed_343

Společnost VP AGRO navázala v roce 2014 nově spolupráci s nejvýznamnější americkou šlechtitelskou firmou cukrové řepy BETASEED. Ta má na americkém trhu dominantní pozici. Ročně investuje okolo 15 % ročního obratu do výzkumu a vývoje odrůd se zaměřením na mimořádně vysoké výnosy a několikanásobnou toleranci vůči škodlivým činitelům.

Po úspěšné registraci prvních čtyř odrůd v České republice v roce 2014 jsou tyto materiály k dispozici našim pěstitelům. Jejich vlastnosti naleznete v přehledu odrůd.