Nabídka jarních obilnin se rozrůstá

Zatím nevíme, jak přezimují zaseté ozimy, ale případnou potřebu kvalitních odrůd jarních obilnin dokáže společnost VP AGRO pokrýt v dostatečné míře. V nabídce má osinatou pšenici Sensas, bezosinatou pšenici RGT Doubleshot, krmné ječmeny Aligátor a Olympic, tritikale přesívkového typu Milewo a letní tritikale Team PZO.

27.01.2017Ing. Marcela ShejbalováVýběr odrůd pro každého pěstitele

Portfolio odrůd pro nadcházející pěstitelskou sezónu je bohaté a je z čeho vybírat. Nabídka odrůd řepek VP AGRO se rozrostla o velmi zajímavý materiál ze společného šlechtění francouzské společnosti RAGT a světové jedničky ve šlechtění řepek firmy NPZ (Norddeutsche Pfl anzenzucht), hybridní odrůdu RGT Dozzen a nově registrovanou odrůdu Silver firmy Bayer.

02.03.2016Ing. Petr ShejbalBrázdí pole na západě Čech

Polní práce jsou v plném proudu. Za pár týdnů si každý agronom položí otázku: „ Jakou řepku vybrat a zasít na příští sezónu?“ Společnost VP AGRO, spol. s r. o., je předním distributorem osiv. Na českém a slovenském trhu exkluzivně zastupuje několik velmi zajímavých odrůd ozimé řepky.

02.03.2016Ing. Karel Sýkora, Ph.D., Ing. Petr Shejbal, Ing. Marcela JirglováRescator získává mocné spojence

Nabídku řepek firmy VP AGRO spol. s r. o. pro novou sezónu 2015 nově doplňují tři velmi zajímavé a nadějné odrůdy. Prvními dvěma jsou v ČR nově registrované odrůdy - polotrpasličí hybrid RGT Bonzzai, nejvýkonnější liniová řepka posledních registrací Diego a nasazená jednička šlechtění RAGT, a to hybrid RGT Dozzen.

02.03.2016Ing. Petr ShejbalRescator, Bonanza - novinky v sortimentu řepek

V loňském roce jsme uvedli na trh novinku v sortimentu řepek, odrůdu Rescator. Tříleté výsledky Státních odrůdových zkoušek naznačovaly, že se jedná o mimořádně povedený materiál z domácího šlechtění, ale jak se již mnozí přesvědčili, nejobtížnější bývá tyto výsledky potvrdit i v dalších letech. Do dalšího roku vstupuje s nálepkou nejvýnosnější liniové odrůdy na českém trhu, která směle konkuruje nejlepším hybridům.

Příznivce hybridních odrůd chceme upozornit na čerstvě registrovanou odrůdu v ČR s názvem Bonanza. Tento hybrid pochází z dílny šlechtitelské společnosti RAGT/Serasem a úspěšně prochází registračním řízením napříč Evropou.

02.03.2016Ing. Petr ShejbalOsivo řepky s nadstandardní úpravou

Společnost VP AGRO přistoupila k inovaci v pěstebním procesu ekonomicky velmi lukrativní plodiny – ozimé řepky. Vzhledem k rostoucím investicím do výroby je vhodné neustále zvyšovat optimalizaci nákladů a využívat prostředky vložené do výroby tím nejefektivnějším způsobem. Tou částí procesu výroby, kterou může firma VP AGRO ovlivnit, je dodávka vysoce kvalitního, vyrovnaného osiva s co nejvyšší biologickou a semenářskou hodnotou. Osivo je na trhu pod označením ProfiSEED.

02.03.2016Ing. Petr Shejbal; Ing. Marcela JirglováNabídka kukuřic RAGT pro rok 2016

05.01.2016Ing. Luďka KernerováTechnologie potvrdily nejvýnosnější pšenice

Novinka do množení RGT Reform se stala nejvýnosnější pšenicí v rámci 3. ročníku mezinárodní soutěže pěstebních technologií v Kroměříži. Na druhém místě a hned šestkrát v první desítce se umístila odrůda Matchball, bronzovou příčku a třetí nejvýnosnější pšenicí se pak stala krmná odrůda Grizzly. Jde o odrůdy firem RAGT & VP AGRO.

12.08.2015Ing. Jiří DoležalKvarteto pšenic, které vzbudilo zájem

Červen je pravidelně v zemědělském kalendáři věnován polním dnům zejména pro představení nových odrůd ozimé pšenice a možnost jejich porovnání se stávajícím sortimentem. Svoje odrůdy představují zástupci šlechtitelů, chemické firmy ukazují účinnost přípravků v jednotlivých variantách a kombinacích, osivářské firmy zase svůj sortiment odrůd, který budou nabízet pro zásev v daném roce.

06.08.2015Ing. Pavel StehlíkI do sucha se najdou vhodné odrůdy

Pokud rozdělíme mapu České republiky podle výrobních oblastí a uděláme to stejné i podle ročního, případně vegetačního úhrnu srážek v kombinaci s průměrnou roční teplotou, vyjdou oblasti, jejichž obvyklým problémem je přísušek v průběhu nebo na samém konci vegetace. Proto je vhodný výběr odrůdy ozimé pšenice nebo i termín setí důležitým kritériem pro dosažení co nejlepšího pěstitelského úspěchu a snížení vlivu horších podmínek. Se suchem je nejčastěji spojovaná oblast jižní Moravy, ale dá se říci, že podobné problémy mají i některé regiony v Čechách, například Žatecko a Lounsko.

06.08.2015Ing. Pavel Stehlík
           Strana : 1 / 3 >